Leinmäen ympärillä olevat järvet

Leinmäki sijaitsee Laitilan keskustasta tietä 43 noin kymmenen kilometriä Euran suuntaan. Alueella sijaitsee jonkin verran pieniä järviä, joissa on harrastettu kalastusta. Yksi pienistä vesistöistä on nimeltään Valkkisjärvi, joka on noin 600 metriä pitkä ja 300 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on noin 1700 metriä, ja rannat ovat paikoin soistuneita.

Toinen alueella sijaitsevista järvistä on nimeltään Pahkajärvi. Sen pinta-ala on 24 hehtaaria, pituus 900 metriä ja leveydeksi mitataan 300 metriä. Lampsjärvi on taas 300 metriä leveä ja 750 metriä pitkä järvi Leinmäellä. Siellä on yksi lomamökki, kun taas Valkkisjärvellä on kaksi loma-asuntoa. Pahkajärvellä sen sijaan on useampi huvila.

Pahkajärvellä sijaitsee myös yleinen uimaranta. Itse Leinmäen alueella sijaitsevien järvien virkistyskäyttömahdollisuudet ovat hyvin rajoitettuja, sen sijaan luonnonarvot ovat huomattavat. Kasvisto on tyypillistä viljellyille lehtoalueille, ja hyönteismaailma erittäin mielenkiintoinen niin ikään.

Laitilan Pitkäjärvi on taas tyhjennetty järvi, jonka laskeminen eli tyhjennys tehtiin 1800-luvulla. Samassa yhteydessä laskettiin myös Kivijärvi sekä Malijärvi. Nykyään Kivijärvi on 1,5 kilometriä pitkä ja 800 metriä leveä. Sen pinta-ala on noin 62 hehtaaria.

Laitilan alueella on runsaasti vesistöjä

Laitilan kunnan alueella on yhteensä 74 järveä. Alueen suurin vesistö on nimeltään Otajärvi. Sen pinta-ala on 456 hehtaaria, pituus 5 kilometriä ja leveys noin 1,5 kilometriä. Sen syvin kohta on viisi metriä, kun taas keskisyvyys on noin metrin. Se, kuten alueen muutkin järvet, on hyvin matala. Alueen vesistöt ovat kuitenkin suhteellisen hyväkuntoisia huolimatta siitä, että ne sijaitsevat pääosin maanviljelysalueiden liepeillä.

Otajärvi on lintuharrastajien suosiossa, ja se onkin arvokas lintujärvi. Siellä pesivien lajien määrä on suuri. Lisäksi paikalla käy useita lajeja hankkimassa ravintoa. Alueella pesiviä lajeja ovat kaulushaikara, kalatiira, laulujoutsen, mehiläishaukka, suokukko ja viirupöllö, vain joitakin mainitaksemme. Muuttolintuja, joita alueella esiintyy säännöllisesti, ovat muun muassa härkälintu, harmaahaikara, nuolihaukka, punajalkaviklo ja idän uunilintu.

Pyhäjärvi sijaitsee lähistöllä

Säkylän Pyhäjärvi on Suomen 29. suurin järvi, joka ulottuu Säkylän, Euran ja Pöytyän kuntien alueille. Vaikka se ei sijaitsekaan Laitilan kunnan alueella, on sillä kuitenkin merkitystä lähistön suurimpana vesistöalueena. Järvellä on hyvin vähän saaria, joten se onkin oikeastaan yksi suuri selkä muistuttaen hieman jopa merta. Sen pituus on 25 kilometriä ja leveys 9 kilometriä. Keskisyvyys on kuitenkin vain 5,5 metriä, kun taas syvin kohta on 26 metriä. Pyhäjärvi on yksi Euroopan tutkituimpia järviä herkästi häiriintyvän ekologiansa takia. Se on merkittävä virkistyskohde ja vedenottamo monelle alueen kunnalle.

Pyhäjärvi on tunnetusti erittäin kalaisa järvi, joten ammattikalastusta siellä on harrastettu yli sata vuotta. Arvokkaimmat kalasaaliit koostuvat yleensä ahvenesta ja siiasta. Muikku on myös arvostettu yksilö, mutta sen esiintyminen kuitenkin vaihtelee runsaasti vuosittain. Kalastuksen lisäksi järvessä on myös hyvä täplärapukanta. Sen oma rapukanta tuhoutui vuonna 1906 ja sen jälkeen se elpyi heikosti, kunnes sinne 1980-luvulla istutettiin niitä.

Historialla vaikutukset

Jääkausi on muokannut alueen järvistöä. Esimerkiksi Pyhäjärven pohja on jääkauden jäljiltä hyvin tasainen. Pohja on pääasiassa moreenia, jonka päälle on muodostunut humuksesta kerros. Aikakausi on muutenkin muokannut Varsinais-Suomen maastoa, ja entinen merenpohja onkin maamme viljelyyn erittäin sopiva.

Maan nouseminen jääkauden jäljiltä jatkuu yhä koko Länsi-Suomen alueella, ja tämä asia on syynä esimerkiksi järvien hitaaseen muutokseen, mikä näkyy rantaviivojen siirtymisenä. Nyt kannattaakin siis kaikkien historiasta innostuneiden vain kysyä, miten Leinmäelle pääsee?

Järvet tuovat vanhaan kulttuurimaisemaan luonnetta ja antavat sille lisäarvoa. Nähtävyydet, virkistyskäyttö ja kalastus tekevät alueen järvistä tärkeitä kaikille Leinmäen asukkaille. Ovathan vesistöt osa kansallisomaisuuttamme täällä kauniissa maassamme.